skip to Main Content

In Het Bos der Omarming in natuurpark Geestmerloo willen wij een bijzonder ontmoetingsplein creëren. Dit plein wordt als het labyrint van Chartres gestraat, wat volgens ons een prachtig element gaat vormen in het nieuw aan te leggen bos. Wanneer je een labyrint loopt, geef je het kracht en betekenis.  Het labyrint staat voor de weg naar binnen en de weg naar buiten, zonder te verdwalen. Het centrum kun je vertalen als je bron of de liefde.
Deze symboliek willen we graag fysiek aanleggen zodat er een prachtig plein ontstaat met een labyrint dat werkelijk bewandeld kan worden.

Om het ontmoetingsplein te kunnen aanleggen hebben wij hulp nodig. Ook vinden we het fijn iedereen de kans te geven om een steentje bij te dragen.
Wie wil er een steentje  bijdragen aan dit mooie inrichtingselement?
Dat kan door €10,- over te maken op bankr.nr. NL60 TRIO 0338 5063 57 ovv steentje bijdragen

Back To Top