Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Het Bos der Omarming

  1. Bomen kunnen uitsluitend via de Stichting Bos der Omarming worden aangekocht en blijven eigendom van de stichting.
  2. De Stichting Bos der Omarming verplicht zich tot herplant binnen 12 maanden na plantdatum indien de boom niet aanslaat.
  3. Asverstrooiing en asbegraving is niet toegestaan, evenals het achterlaten van bloemen, knuffels, kaarsjes of andere herinneringsvoorwerpen in het bos. Ook het planten van bolletjes anders dan de stinsenbolletjes die al in het Wildrijk voorkomen is niet toegestaan.
  4. De aankoopprijs van de boom is inclusief onderhoud en beheer gedurende 10 jaar. De boom wordt een onderdeel van het bos en zal als zodanig worden onderhouden. Indien noodzakelijk voor een goede bosontwikkeling kan de boom worden gesnoeid of gekapt.

  5. De stichting is zich bewust van het risico op vandalisme. Hier wordt geen garantie voor gegeven.
  6. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
Back To Top