Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

  1. Als je een boom wilt planten in Het Bos der Omarming kan deze uitsluitend via Stichting Het Bos der Omarming worden aangekocht. Bomen blijven eigendom van de stichting.
  2. Als de boom binnen 12 maanden na plantdatum niet aanslaat is Stichting Het Bos der Omarming verplicht een nieuwe boom te planten.
  3. Het is niet toegestaan om as uit te strooien of te begraven in Het Bos der Omarming. Ook mogen er geen bloemen, knuffels of andere herinneringsvoorwerpen worden achtergelaten bij de boom. Het planten van bloembollen of andere planten is eveneens niet toegestaan.
  4. De aankoopprijs van de boom is inclusief onderhoud en beheer gedurende 10 jaar. De boom wordt een onderdeel van het bos en zal als zodanig worden onderhouden. Indien noodzakelijk voor een goede bosontwikkeling kan de boom worden gesnoeid of gekapt.
  5. Stichting Het Bos der Omarming geeft geen garantie in het geval van vandalisme.
  6. In situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de stichting.

Herdenkingsbomen kunnen op de boomplantdag van 23 november 2024 geplant worden. De inschrijving voor deze dag eindigt op 26 oktober 2024.

Bomen die na deze datum aangevraagd worden, kunnen worden geplant op 15 maart 2025.

 

Bomen kunnen door iedereen aangevraagd worden voor kinderen tot en met 18 jaar, bijvoorbeeld door broers of zussen, een schoolklas of sportteam. Alleen ouders mogen een boom aanvragen voor een volwassen kind, je kind blijft immers altijd je kind, hoe oud het ook is.

Back To Top