skip to Main Content

Een boom aanvragen

Als je een herdenkingsboom wilt planten in Het Bos der Omarming kun je het aanvraagformulier invullen.  Daarna ontvang je een bevestiging en een factuur.

Twee weken voor de boomplantdag ontvang je de uitnodiging en de boomplantkaart voor deze dag.

De beuk kan alleen in het najaar geplant worden.
De wilg kan in het Wildrijk niet aangevraagd worden.

Algemene voorwaarden

  1. Bomen kunnen uitsluitend via de Stichting Bos der Omarming worden aangekocht en blijven eigendom van de stichting.
  2. De Stichting Bos der Omarming verplicht zich tot herplant binnen 12 maanden na plantdatum indien de boom niet aanslaat.
  3. Asverstrooiing en asbegraving is niet toegestaan, evenals het achterlaten van bloemen, knuffels, kaarsjes of ander herinneringsvoorwerpen in het bos.
  4. De aankoopprijs van de boom is inclusief onderhoud en beheer gedurende 15 jaar. De boom is een onderdeel van het bos en zal als zodanig worden onderhouden.
  5. De stichting is zich bewust van het risico op vandalisme. Hier wordt geen garantie voor gegeven.
  6. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
Back To Top