skip to Main Content

Een boom aanvragen

Als je een herdenkingsboom wilt planten in Het Bos der Omarming kun je het aanvraagformulier invullen.  Daarna ontvang je een bevestiging en een factuur. Drie weken voor de boomplant dag ontvang je een uitnodiging en de boomplantkaart voor deze dag.

Herdenkingsbomen die aangevraagd worden, kunnen op de boomplantdag op 26 november 2022 op locatie Natuurpark Geestmerloo geplant worden. De inschrijving voor deze dag eindigt op 1 november 2022. Bomen die na deze datum aangevraagd worden, kunnen worden geplant op de volgende boomplantdag in maart 2023.

De kosten voor een herdenkingsboom bedragen € 275,-

Algemene voorwaarden

  1. Bomen kunnen uitsluitend via de Stichting Bos der Omarming worden aangekocht en blijven eigendom van de stichting.
  2. De Stichting Bos der Omarming verplicht zich tot herplant binnen 12 maanden na plantdatum indien de boom niet aanslaat.
  3. Asverstrooiing en asbegraving is niet toegestaan, evenals het achterlaten van bloemen, knuffels, kaarsjes of andere herinneringsvoorwerpen. Ook is het niet toegestaan bolletjes te planten anders dan de stinsenbolletjes die al voorkomen  in het Wildrijk.
  4. De aankoopprijs van de boom is inclusief onderhoud en beheer gedurende 10 jaar. De boom wordt een onderdeel van het bos en zal als zodanig worden onderhouden, indien noodzakelijk voor een goede bosontwikkeling kan de boom worden gesnoeid of gekapt.
  5. De stichting is zich bewust van het risico op vandalisme. Hier wordt geen garantie voor gegeven.
  6. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
Back To Top