skip to Main Content

Geestmerambacht

In het uitbreidingsgebied van het Geestmerambacht aan de Nauertogt is Het Bos der Omarming opgenomen. Het bos omvat 1,5 ha en zal gefaseerd worden aangeplant.
Er zal een verloop te zien zijn van bloemweide naar bos. De komende jaren zullen de plantvakken één voor één van karakter veranderen door het planten van herdenkingsbomen. De eerste jaren zal er nog genoeg ruimte zijn voor de bloemen omdat gekozen is voor een ruime plantafstand voor de herdenkingsbomen.

In het Geestmerambacht kan voor de eik, de berk, de els, de linde, de haagbeuk, de wilg en de zoete kers gekozen worden. Uitgebreide beschrijvingen en de symboliek van de bomen kun je hier lezen.

 

Het beplantingsplan

De zeven boomsoorten staan in boomplantvakken met diagonale lijnen in een organisch, parkachtig landschap. We gaan het bos per plantvak ontwikkelen. De eerste herdenkingsbomen worden geplant in plantvak A (linksonder). Als dat perceel vol is kunnen we verder planten in vervolgens de vakken B (linksboven), C (rechtsboven) en D (rechtsonder). Dat betekent dat er van alle boomsoorten een maximum aantal geplant kan worden. Als een boomvak vol is geplant kan er gekozen worden voor een boomsoort waar nog wel ruimte voor is.

Henk Morriën is de ontwerper van het plantplan:

De plantvakken bestaan uit diagonale plantvakken van een boomsoort die in de toekomst doorlopen op de naast en tegenovergelegen plantvakken.
De zeven soorten zijn zo gerangschikt dat de verschillende kleuren blad zo veel mogelijk met elkaar contrasteren. Ook in de winter zal het kleurverschil van de stammen en takken opvallen.

Rond de paddenpoel gaat er een concentratie ontstaan van berken en zoete kersen. Als in de toekomst alle plantvakken zijn beplant zal daar in het voorjaar een witte bloemenzee van de zoete kers te zien zijn samen met het contrasterende fijne lichtgroene jonge blad van de berken.

 

Labyrint

In Het Bos der Omarming is een bijzonder ontmoetingsplein gecreëerd. Dit plein is als het labyrint van Chartres gestraat, en vormt een prachtig element in het nieuwe bos.

Wanneer je een labyrint loopt, geef je het kracht en betekenis.  Het labyrint staat voor de weg naar binnen en de weg naar buiten, zonder te verdwalen. Het centrum kun je vertalen als je bron of de liefde.

 

 

 

Wereldboom als monument voor wereldkinderen

De grote linde in het Bos der Omarming staat symbool voor de overleden kinderen over de hele wereld. Het idee voor deze boom is ontstaan door het besef dat er in de wereld veel ongelijkheid bestaat door armoede, honger, oorlog en natuurrampen.

De wereldboom is geplant om solidair te zijn met alle ouders, waar dan ook ter wereld die een kind verloren zijn. Door middel van deze boom kunnen we de overleden kinderen uit de anonimiteit halen en hen eren.
Deze boom staat dan ook symbool voor de vrede die altijd onder de kinderen leeft.

De keien

Er liggen keien bij de toegangswegen naar het herdenkingsbos. Deze keien kenmerken Het Bos der Omarming en staan symbool voor de verbinding tussen vergankelijkheid en het eeuwigdurende.

 

 

Plattegrond van Het Bos der Omarming.

Klik hier om te zien hoe het Bos is aangelegd.

 

Back To Top