skip to Main Content

Geestmerloo

Natuurpark Geestmerloo is een uitbreidingsgebied van het Geestmerambacht. Hierin wordt het Bos der Omarming opgenomen.

De aanleg is in november 2019 gestart. Het werk vordert gestaag en loopt volgens planning. Het gebied zal vanaf 15 juli opengesteld worden voor het publiek.

Op 21 november 2020 zal hier de eerste boomplantdag georganiseerd worden.

Actie: Wie draagt er een steentje bij?

Centrale plek

In Het Bos der Omarming in natuurpark Geestmerloo is een bijzonder ontmoetingsplein gecreeërd. Deze is bedoeld als verzamelpunt voor de boomplantdagen. Dit plein is als het labyrint van Chartres gestraat, en vormt een prachtig element  in het nieuwe bos.

Wanneer je een labyrint loopt, geef je het kracht en betekenis.  Het labyrint staat voor de weg naar binnen en de weg naar buiten, zonder te verdwalen. Het centrum kun je vertalen als je bron of de liefde.
Deze symboliek is fysiek aangelegd zodat er een prachtig plein is ontstaan met een labyrint dat werkelijk bewandeld kan worden.

Ontwerp van het Bos der Omarming in het Geestmerambacht

De herinneringsbomen worden volgens een vaststaand plan aangeplant. De plek van alle aan te planten bomen staat vast en is bepaald door de plek in het bos aan de hand van het beoogde eindbeeld van het bos. De criteria hiervoor zijn door de bomen zelf gedicteerd, zoals een natte of droge standplaats maar ook puur visuele afwegingen.

Het bos omvat 1,5 ha. en zal gefaseerd worden aangeplant. Er zal een verloop te zien zijn: van gras/bloemweide naar bos en van de jongste aanplant naar de oudste aanplant.

Hoogtes en laagtes vormen een eenheid met het water, de paden, de keien en doorkijkjes.

De keien staan symbool voor de verbinding tussen vergankelijkheid en het eeuwig durende.

Op het kaartje is het ontwerp van Natuurpark Geestmerloo te zien. Het Bos der Omarming komt binnen de rode stippellijn.

Klik hier om de aanleg en de inrichting te volgen.

Back To Top