skip to Main Content

Heeft u een boom geplant voor een overleden dierbare, en zou u dat verhaal willen delen?

Melissa Schilderink doet onderzoek naar bomen die zijn geplant ter nagedachtenis aan overledenen, ter afsluiting van haar masterstudie Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Voor het verzamelen van deze verhalen is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is anoniem in te vullen via de volgende link: https://www.survio.com/survey/d/D7P7Y5Y3Q8M3D1A4P

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact opnemen via Melissa.Schilderink@student.ru.nl

Back To Top