Ga naar hoofdinhoud

Stichting Het Bos der Omarming biedt nabestaanden de mogelijkheid om in een natuurgebied een herdenkingsboom te planten voor een overleden kind. Het idee om een herdenkingsbos te creëren ter nagedachtenis aan overleden kinderen ontstond toen de initiatiefneemster zelf een dierbare verloor. Daarna werd de stichting opgericht. Stichting Het Bos der Omarming wordt volledig gerund door betrokken vrijwilligers.

Missie en visie

De missie van Stichting Het Bos der Omarming is het realiseren en onderhouden van een herdenkingsbos als monument ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Daarnaast streven we ernaar om onze kennis, expertise en ervaring te delen met belanghebbenden die ook een herdenkingsbos voor overleden kinderen willen oprichten. We proberen dit te bereiken door:

  • Boomplantdagen te organiseren waarop ouders een herdenkingsboom kunnen planten;
  • Mensen die een boom planten met elkaar te verbinden door het organiseren van activiteiten zoals onderhoudsdagen, poëziebijeenkomsten en lezingen;
  • Het adviseren en voorlichten van belanghebbenden over het oprichten van een stichting en alles wat er komt kijken bij het realiseren van een herdenkingsbos.

 

Sponsoring en donaties

Als stichting zijn wij afhankelijk van giften en donaties. We zijn ontzettend blij met alle bedrijven, organisaties en particulieren die Stichting Het Bos der Omarming een warm hart toedragen en onze stichting belangeloos steunen. Het geld dat we krijgen gebruiken we voor onderhoud. Maaien is bijvoorbeeld vrij prijzig. We hebben ook een spaarpot voor families die graag een boom willen planten maar dit niet (helemaal) kunnen betalen. Wij vinden dat Het Bos der Omarming er voor iedereen moet kunnen zijn.

Wil jij een bijdrage leveren aan ons initiatief? Je kunt een donatie doen op rekening NL60 TRIO 0338 5063 57 t.n.v. Het Bos der Omarming of scan onderstaande QR code. We zijn je zeer dankbaar!

Back To Top