Ga naar hoofdinhoud

Missie

Onze missie is tweeledig:

  1. Het realiseren en onderhouden van een herdenkingsbos als monument ter nagedachtenis aan overleden kinderen.
  2. Het delen van onze kennis, expertise en ervaring met belanghebbenden die ook een herdenkingsbos voor overleden kinderen willen oprichten.

Visie

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Boomplantdagen te organiseren waarop ouders een herdenkingsboom kunnen planten.
  • Boomplanters met elkaar te verbinden door het organiseren van activiteiten als bijvoorbeeld onderhoudsdagen, poëziebijeenkomsten en lezingen.
  • Het adviseren en voorlichten van belanghebbenden over het oprichten van een stichting  en alles wat er komt kijken bij het realiseren van een herdenkingsbos.
Back To Top