skip to Main Content

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wij zijn een ideële stichting: Stichting het Bos der Omarming.

Het doel is:

  1. Het realiseren van een herdenkingsbos als monument voor overleden kinderen door boomplantdagen te organiseren waar nabestaanden een herdenkingsboom kunnen planten.
  2. Het samenbrengen van mensen door bijeenkomsten te organiseren met o.a. rouwverwerking als thema. Dit kunnen lezingen, poëzievoordrachten of muziekuitvoeringen zijn.
  3. Een plaats bieden waar men kan rouwen en waar men kracht kan opdoen om vorm te geven aan het leven.

Beleidsplan:

Stichting Het Bos der Omarming realiseert, in nauwe samenwerking met beslissers,  een herdenkingsbos voor overleden kinderen.

De stichting verkoopt herdenkingsbomen. De stichting organiseert boomplantdagen om deze herdenkingsbomen te planten.

Het Bos der Omarming ontvangt gelden via fondsen en de verkoop van de herdenkingsbomen. In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen zijn er verschillende diensten en/of materialen aan de stichting geleverd.

De ontvangen gelden besteedt de stichting aan inrichten en beheer en onderhoud van het herdenkingsbos en organisatiekosten.

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting, waarbij de penningmeester primair verantwoordelijk is voor de financiën. Als u meer informatie wenst over het beleid kunt u contact opnemen met het bestuur via: info@hetbosderomarming.nl

De stichting is in oktober 2008 opgericht.

Kamer van Koophandel: RSIN 819990553
Vestigingsadres: Westerweg 262, 1815 JK Alkmaar.
Telefoon nummer: 072-5123756
ANBI Status: ja

 

Contactgegevens bestuursleden

José Laan 06-38549273
Lia Schrier 06-12362256
Jan Alleman 06-31908625
Back To Top